Duyệt theo bộ sưu tập Sách giáo trình (Tất cả)
Giáo trình công tác xã hội với gia đình / TS. Lê Thị Thúy Ngà ( chủ biên) [06-09-2023]
Đầu mục:95 (Lượt lưu thông:15) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Giáo trình công tác xã hội với gia đình / TS. Lê Thị Thúy Ngà ( chủ biên) [06-09-2023]
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Giáo trình marketing ngân hàng / TS. Trần Thị Ngọc Trâm (chủ biên) [15-08-2023]
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Giáo trình marketing ngân hàng / TS. Trần Thị Ngọc Trâm (chủ biên) [15-08-2023]
Đầu mục:95 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Giáo trình kế toán tài chính. PGS.TS Đinh Thị Mai, PGS.TS Vũ Thị Kim Anh (đồng chủ biên) Phần 2 / [08-08-2023]
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Giáo trình kế toán tài chính. PGS.TS Đinh Thị Mai, PGS.TS Vũ Thị Kim Anh (đồng chủ biên)Phần 2 / [08-08-2023]
Đầu mục:95 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Câu hỏi và bài tập kinh tế học vi mô / TS. Hoàng Thanh Tuyền [02-08-2023]
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Câu hỏi và bài tập kinh tế học vi mô / TS. Hoàng Thanh Tuyền [02-08-2023]
Đầu mục:95 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Giáo trình ecgônômi / TS. Đỗ Thị Lan Chi ( chủ biên); TS. Vũ Văn Thú, Ths. Nguyễn Hồng Sơn [02-08-2023]
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Giáo trình ecgônômi / TS. Đỗ Thị Lan Chi ( chủ biên); TS. Vũ Văn Thú, Ths. Nguyễn Hồng Sơn [02-08-2023]
Đầu mục:95 (Lượt lưu thông:66) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)