• Sách giáo trình
  • 332 T153
    Hệ thống câu hỏi và bài tập tài chính quốc tế /
DDC 332
Tác giả CN Nguyễn Thị Minh Tâm
Nhan đề Hệ thống câu hỏi và bài tập tài chính quốc tế / PGS.TS Nguyễn Thị Minh Tâm (chủ biên)
Thông tin xuất bản Hà Nội : Tài chính, 2005
Mô tả vật lý 47tr. ; 21cm.
Từ khóa tự do Tài chính
Từ khóa tự do Bài tập
Từ khóa tự do Tài chính quốc tế
Từ khóa tự do Câu hỏi
Địa chỉ TTTVKho Giáo trình(25): 200022218-42
00000000nam#a2200000ui#4500
0015676
002100
0046A4D1056-9583-4E26-AC73-2C1C7D6A7017
005202106181655
008081223s2005 vm| vie
0091 0
020 |c15000 VNĐ
039|y20210618165524|zquynhdtn
041 |avie
044 |avm
082 |a332|bT153
100 |aNguyễn Thị Minh Tâm
245 |aHệ thống câu hỏi và bài tập tài chính quốc tế / |cPGS.TS Nguyễn Thị Minh Tâm (chủ biên)
260 |aHà Nội : |bTài chính, |c2005
300 |a47tr. ; |c21cm.
653 |aTài chính
653 |aBài tập
653 |aTài chính quốc tế
653 |aCâu hỏi
852|aTTTV|bKho Giáo trình|j(25): 200022218-42
890|a25
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 200022218 Kho Giáo trình 332 T153 Sách giáo trình 1
2 200022219 Kho Giáo trình 332 T153 Sách giáo trình 2
3 200022220 Kho Giáo trình 332 T153 Sách giáo trình 3
4 200022221 Kho Giáo trình 332 T153 Sách giáo trình 4
5 200022222 Kho Giáo trình 332 T153 Sách giáo trình 5
6 200022223 Kho Giáo trình 332 T153 Sách giáo trình 6
7 200022224 Kho Giáo trình 332 T153 Sách giáo trình 7
8 200022225 Kho Giáo trình 332 T153 Sách giáo trình 8
9 200022226 Kho Giáo trình 332 T153 Sách giáo trình 9
10 200022227 Kho Giáo trình 332 T153 Sách giáo trình 10