• Sách giáo trình
  • 352.4 H239
    Sách hướng dẫn ôn tập môn học quản lý tài chính công /
DDC 352.4
Tác giả CN Bùi Tiến Hanh
Nhan đề Sách hướng dẫn ôn tập môn học quản lý tài chính công / TS. Bùi Tiến Hanh, TS. Đào Thị Bích Hạnh
Thông tin xuất bản Hà Nội : Tài chính, 2020
Mô tả vật lý 183tr. ; 21cm.
Từ khóa tự do Quản lý
Từ khóa tự do Tài chính
Từ khóa tự do Tài chính công
Từ khóa tự do Hướng dẫn ôn tập
Tác giả(bs) CN Đào Thị Bích Hạnh
Địa chỉ TTTVKho Giáo trình(23): 200022243-65
00000000nam#a2200000ui#4500
0015677
002100
00429A1E431-841E-4118-B58C-3AD2B396DE4F
005202106181657
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |a9786047923915|c54000 VNĐ
039|y20210618165724|zquynhdtn
041 |avie
044 |avm
082 |a352.4|bH239
100 |aBùi Tiến Hanh
245 |aSách hướng dẫn ôn tập môn học quản lý tài chính công / |cTS. Bùi Tiến Hanh, TS. Đào Thị Bích Hạnh
260 |aHà Nội : |bTài chính, |c2020
300 |a183tr. ; |c21cm.
653 |aQuản lý
653 |aTài chính
653 |aTài chính công
653 |aHướng dẫn ôn tập
700 |aĐào Thị Bích Hạnh
852|aTTTV|bKho Giáo trình|j(23): 200022243-65
890|a23
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 200022243 Kho Giáo trình 352.4 H239 Sách giáo trình 1
2 200022244 Kho Giáo trình 352.4 H239 Sách giáo trình 2
3 200022245 Kho Giáo trình 352.4 H239 Sách giáo trình 3
4 200022246 Kho Giáo trình 352.4 H239 Sách giáo trình 4
5 200022247 Kho Giáo trình 352.4 H239 Sách giáo trình 5
6 200022248 Kho Giáo trình 352.4 H239 Sách giáo trình 6
7 200022249 Kho Giáo trình 352.4 H239 Sách giáo trình 7
8 200022250 Kho Giáo trình 352.4 H239 Sách giáo trình 8
9 200022251 Kho Giáo trình 352.4 H239 Sách giáo trình 9
10 200022252 Kho Giáo trình 352.4 H239 Sách giáo trình 10