DDC 658.3
Tác giả CN William J.Jothwell
Nhan đề Chiến lược nhân sự / William J.Jothwell, Maria W.Taylor, Robert K.Prescott; Vũ Thanh Vân dịch
Lần xuất bản Tái bản lần 1
Thông tin xuất bản Hà Nội : Công Thương, 2019
Mô tả vật lý 283tr. ; 24cm.
Thuật ngữ chủ đề ĐHCĐ
Từ khóa tự do Nhân sự
Từ khóa tự do Chiến lược
Tác giả(bs) CN Maria W.Taylor
Tác giả(bs) CN Robert K.Prescott
Tác giả(bs) CN Vũ Thanh Vân
Địa chỉ TTTVKho Tham khảo(1): 301004776
00000000nam#a2200000ui#4500
0015678
002100
004FE5B3575-C6C4-44A2-B9B6-003BAE2EFFD9
005202106211607
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |c89000 VNĐ
039|y20210621160720|zgiangvh
041 |avie
044 |avm
082 |a658.3|bW716
100 |aWilliam J.Jothwell
245 |aChiến lược nhân sự / |cWilliam J.Jothwell, Maria W.Taylor, Robert K.Prescott; Vũ Thanh Vân dịch
250 |aTái bản lần 1
260 |aHà Nội : |bCông Thương, |c2019
300 |a283tr. ; |c24cm.
650 |aĐHCĐ
653 |aNhân sự
653 |aChiến lược
700 |aMaria W.Taylor
700 |aRobert K.Prescott
700 |aVũ Thanh Vân
852|aTTTV|bKho Tham khảo|j(1): 301004776
8561 |uhttp://thuvien.dhcd.edu.vn/KIPOSDATA0/KIPOSSysWebFiles/Images/noimage/no-imageThumbImage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 301004776 Kho Tham khảo 658.3 W716 Sách giáo trình 1