DDC 658
Tác giả CN Nguyễn Thừa Lộc
Nhan đề Giáo trình quản trị doanh nghiệp thương mại / PGS.TS Nguyễn Thừa Lộc, PGS.TS Trần Văn Bão
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Kinh tế quốc dân, 2016
Mô tả vật lý 688tr. ; 24cm.
Thuật ngữ chủ đề ĐHCĐ
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Thương mại
Từ khóa tự do Doanh nghiệp
Từ khóa tự do Quản trị
Tác giả(bs) CN Trần Văn Bão
Địa chỉ TTTVKho Tham khảo(1): 301004782
00000000nam#a2200000ui#4500
0015684
002100
00446A4102B-D356-4F88-A522-011F129DCA95
005202106280940
008081223s2016 vm| vie
0091 0
020 |c96000VNĐ
039|y20210628094050|ztambtm
041 |avie
044 |avm
082 |a658|bL8111
100 |aNguyễn Thừa Lộc
245 |aGiáo trình quản trị doanh nghiệp thương mại / |cPGS.TS Nguyễn Thừa Lộc, PGS.TS Trần Văn Bão
260 |aHà Nội : |bĐại học Kinh tế quốc dân, |c2016
300 |a688tr. ; |c24cm.
650 |aĐHCĐ
653 |aGiáo trình
653 |aThương mại
653 |aDoanh nghiệp
653 |aQuản trị
700 |aTrần Văn Bão
852|aTTTV|bKho Tham khảo|j(1): 301004782
8561 |uhttp://thuvien.dhcd.edu.vn/KIPOSDATA0/KIPOSSysWebFiles/Images/noimage/no-imageThumbImage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 301004782 Kho Tham khảo 658 L8111 Sách giáo trình 1