DDC 332.63
Tác giả CN Tô Kim Ngọc
Nhan đề Giáo trình phân tích và đầu tư chứng khoán / PGS.TS Tô Kim Ngọc, TS. Trần Thị Xuân Anh (chủ biên)
Thông tin xuất bản Hà Nội : Lao động xã hội, 2020
Mô tả vật lý 423tr. ; 24cm.
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Chứng khoán
Từ khóa tự do Đầu tư chứng khoán
Tác giả(bs) CN Trần Thị Xuân Anh
Địa chỉ TTTVKho Giáo trình(95): 200022558-652
00000000nam#a2200000ui#4500
0015703
002100
0049E1B6D9A-AF99-4ED3-AD77-37E901091404
005202106281446
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |a9786046546399|c79000 VNĐ
039|y20210628144603|zquynhdtn
041 |avie
044 |avm
082 |a332.63|bN5763
100 |aTô Kim Ngọc
245 |aGiáo trình phân tích và đầu tư chứng khoán / |cPGS.TS Tô Kim Ngọc, TS. Trần Thị Xuân Anh (chủ biên)
260 |aHà Nội : |bLao động xã hội, |c2020
300 |a423tr. ; |c24cm.
653 |aGiáo trình
653 |aChứng khoán
653 |aĐầu tư chứng khoán
700 |aTrần Thị Xuân Anh
852|aTTTV|bKho Giáo trình|j(95): 200022558-652
890|a95
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 200022632 Kho Giáo trình 332.63 N5763 Sách giáo trình 75
2 200022633 Kho Giáo trình 332.63 N5763 Sách giáo trình 76
3 200022634 Kho Giáo trình 332.63 N5763 Sách giáo trình 77
4 200022635 Kho Giáo trình 332.63 N5763 Sách giáo trình 78
5 200022636 Kho Giáo trình 332.63 N5763 Sách giáo trình 79
6 200022637 Kho Giáo trình 332.63 N5763 Sách giáo trình 80
7 200022638 Kho Giáo trình 332.63 N5763 Sách giáo trình 81
8 200022639 Kho Giáo trình 332.63 N5763 Sách giáo trình 82
9 200022640 Kho Giáo trình 332.63 N5763 Sách giáo trình 83
10 200022641 Kho Giáo trình 332.63 N5763 Sách giáo trình 84