• Sách giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 658.15 V2171
    Nhan đề: Giáo trình tài chính doanh nghiệp /

DDC 658.15
Tác giả CN Bùi Văn Vần
Nhan đề Giáo trình tài chính doanh nghiệp / TS. Bùi Văn Vần, TS. Vũ Văn Ninh (chủ biên)
Thông tin xuất bản Hà Nội : Tài chính, 2015
Mô tả vật lý 630tr. ; 24cm.
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Tài chính
Từ khóa tự do Doanh nghiệp
Tác giả(bs) CN Vũ Văn Ninh
Địa chỉ TTTVKho Giáo trình(15): 200022653-67
00000000nam#a2200000ui#4500
0015704
002100
00401D7B804-2789-435C-A636-4EC2360EDD03
005202106281452
008081223s2015 vm| vie
0091 0
020 |c65000 VNĐ
039|y20210628145242|ztambtm
041 |avie
044 |avm
082 |a658.15|bV2171
100 |aBùi Văn Vần
245 |aGiáo trình tài chính doanh nghiệp / |cTS. Bùi Văn Vần, TS. Vũ Văn Ninh (chủ biên)
260 |aHà Nội : |bTài chính, |c2015
300 |a630tr. ; |c24cm.
653 |aGiáo trình
653 |aTài chính
653 |aDoanh nghiệp
700 |aVũ Văn Ninh
852|aTTTV|bKho Giáo trình|j(15): 200022653-67
890|a15|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 200022653 Kho Giáo trình 658.15 V2171 Sách giáo trình 1
2 200022654 Kho Giáo trình 658.15 V2171 Sách giáo trình 2
3 200022655 Kho Giáo trình 658.15 V2171 Sách giáo trình 3
4 200022656 Kho Giáo trình 658.15 V2171 Sách giáo trình 4
5 200022657 Kho Giáo trình 658.15 V2171 Sách giáo trình 5
6 200022658 Kho Giáo trình 658.15 V2171 Sách giáo trình 6
7 200022659 Kho Giáo trình 658.15 V2171 Sách giáo trình 7
8 200022660 Kho Giáo trình 658.15 V2171 Sách giáo trình 8
9 200022661 Kho Giáo trình 658.15 V2171 Sách giáo trình 9
10 200022662 Kho Giáo trình 658.15 V2171 Sách giáo trình 10