DDC 336.2
Tác giả CN Nguyễn Thị Thanh Hoài
Nhan đề Giáo trình thuế / PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Hoài, TS. Tôn Thu Hiền
Thông tin xuất bản Hà Nội : Tài chính, 2019
Mô tả vật lý 397tr. ; 21cm.
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Thuế
Tác giả(bs) CN Tôn Thu Hiền
Địa chỉ TTTVKho Giáo trình(144): 200023026-169
00000000nam#a2200000ui#4500
0015709
002100
004FF1E4F15-74FB-461B-B368-BB0E83BB3C68
005202106281527
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |a9786047921782|c72000 VNĐ
039|y20210628152746|ztambtm
041 |avie
044 |avm
082 |a336.2|bH6788
100 |aNguyễn Thị Thanh Hoài
245 |aGiáo trình thuế / |cPGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Hoài, TS. Tôn Thu Hiền
260 |aHà Nội : |bTài chính, |c2019
300 |a397tr. ; |c21cm.
653 |aGiáo trình
653 |aThuế
700 |aTôn Thu Hiền
852|aTTTV|bKho Giáo trình|j(144): 200023026-169
890|a144
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 200023026 Kho Giáo trình 336.2 H6788 Sách giáo trình 1
2 200023027 Kho Giáo trình 336.2 H6788 Sách giáo trình 2
3 200023028 Kho Giáo trình 336.2 H6788 Sách giáo trình 3
4 200023029 Kho Giáo trình 336.2 H6788 Sách giáo trình 4
5 200023030 Kho Giáo trình 336.2 H6788 Sách giáo trình 5
6 200023031 Kho Giáo trình 336.2 H6788 Sách giáo trình 6
7 200023032 Kho Giáo trình 336.2 H6788 Sách giáo trình 7
8 200023033 Kho Giáo trình 336.2 H6788 Sách giáo trình 8
9 200023034 Kho Giáo trình 336.2 H6788 Sách giáo trình 9
10 200023035 Kho Giáo trình 336.2 H6788 Sách giáo trình 10