DDC 332.63
Tác giả CN Tô Kim Ngọc
Nhan đề Giáo trình kinh doanh chứng khoán / PGS.TS Tô Kim Ngọc, TS. Nguyễn Thanh Phương
Thông tin xuất bản Hà Nội : Bách khoa, 2015
Mô tả vật lý 619tr. ; 24cm.
Thuật ngữ chủ đề Kinh doanh chứng khoán
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Chứng khoán
Từ khóa tự do Đầu tư chứng khoán
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thanh Phương
Địa chỉ TTTVKho Giáo trình(45): 200023468-512
00000000nam#a2200000ui#4500
0015714
002100
0040F33D172-F302-4335-A11B-BB04EB06F335
005202106281559
008081223s2015 vm| vie
0091 0
020 |a9786049385674|c95000 VNĐ
039|y20210628155930|ztambtm
041 |avie
044 |avm
082 |a332.63|bN5763
100 |aTô Kim Ngọc
245 |aGiáo trình kinh doanh chứng khoán / |cPGS.TS Tô Kim Ngọc, TS. Nguyễn Thanh Phương
260 |aHà Nội : |bBách khoa, |c2015
300 |a619tr. ; |c24cm.
650 |aKinh doanh chứng khoán
653 |aGiáo trình
653 |aChứng khoán
653 |aĐầu tư chứng khoán
700 |aNguyễn Thanh Phương
852|aTTTV|bKho Giáo trình|j(45): 200023468-512
8561 |uhttp://thuvien.dhcd.edu.vn/KIPOSDATA0/KIPOSSysWebFiles/Images/noimage/no-imageThumbImage.jpg
890|a45
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 200023468 Kho Giáo trình 332.63 N5763 Sách giáo trình 1
2 200023469 Kho Giáo trình 332.63 N5763 Sách giáo trình 2
3 200023470 Kho Giáo trình 332.63 N5763 Sách giáo trình 3
4 200023471 Kho Giáo trình 332.63 N5763 Sách giáo trình 4
5 200023472 Kho Giáo trình 332.63 N5763 Sách giáo trình 5
6 200023473 Kho Giáo trình 332.63 N5763 Sách giáo trình 6
7 200023474 Kho Giáo trình 332.63 N5763 Sách giáo trình 7
8 200023475 Kho Giáo trình 332.63 N5763 Sách giáo trình 8
9 200023476 Kho Giáo trình 332.63 N5763 Sách giáo trình 9
10 200023477 Kho Giáo trình 332.63 N5763 Sách giáo trình 10