• Sách giáo trình
  • 332 T5622
    Giáo trình thanh toán quốc tế và tài trợ ngoại thương :
DDC 332
Tác giả CN Nguyễn Văn Tiến
Nhan đề Giáo trình thanh toán quốc tế và tài trợ ngoại thương : Incoterms 2020, UCP 600 / GS.TS Nguyễn Văn Tiến, TS Nguyễn Thị Hồng Hải (Đồng chủ biên)... [và những người khác]
Thông tin xuất bản Hà Nội : Kinh tế quốc dân, 2021
Mô tả vật lý 615tr. ; 21cm.
Từ khóa tự do Tài trợ
Từ khóa tự do Ngoại thương
Từ khóa tự do Quốc tế
Từ khóa tự do Thanh toán
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Hồng Hải
Địa chỉ TTTVKho Tham khảo(5): 301004816-20
00000000nam#a2200000ui#4500
0015717
002100
004F8F1BA62-9762-46B3-A2BB-0C18ECAC9006
005202106281619
008081223s2021 vm| vie
0091 0
020 |c75000VNĐ
039|y20210628161952|ztambtm
041 |avie
044 |avm
082 |a332|bT5622
100 |aNguyễn Văn Tiến
245 |aGiáo trình thanh toán quốc tế và tài trợ ngoại thương : |bIncoterms 2020, UCP 600 / |cGS.TS Nguyễn Văn Tiến, TS Nguyễn Thị Hồng Hải (Đồng chủ biên)... [và những người khác]
260 |aHà Nội : |bKinh tế quốc dân, |c2021
300 |a615tr. ; |c21cm.
653 |aTài trợ
653 |aNgoại thương
653 |aQuốc tế
653 |aThanh toán
700 |aNguyễn Thị Hồng Hải
852|aTTTV|bKho Tham khảo|j(5): 301004816-20
8561 |uhttp://thuvien.dhcd.edu.vn/KIPOSDATA0/KIPOSSysWebFiles/Images/noimage/no-imageThumbImage.jpg
890|a5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 301004816 Kho Tham khảo 332 T5622 Sách giáo trình 1
2 301004817 Kho Tham khảo 332 T5622 Sách giáo trình 2
3 301004818 Kho Tham khảo 332 T5622 Sách giáo trình 3
4 301004819 Kho Tham khảo 332 T5622 Sách giáo trình 4
5 301004820 Kho Tham khảo 332 T5622 Sách giáo trình 5