DDC 658.3
Tác giả CN Nguyễn Tiệp
Nhan đề Giáo trình quan hệ lao động / PGS.TS. Nguyễn Tiệp
Thông tin xuất bản Hà Nội : Lao động xã hội, 2011
Mô tả vật lý 551tr. ; 21cm.
Thuật ngữ chủ đề ĐHCĐ
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Quan hệ lao động
Từ khóa tự do Lao động
Địa chỉ TTTVKho Tham khảo(1): 301004821
00000000nam#a2200000ui#4500
0015718
002100
0044BC117E9-E4EF-4CEE-B33A-4389AA834A5C
005202106301543
008081223s2011 vm| vie
0091 0
020 |cVNĐ
039|y20210630154330|zgiangvh
041 |avie
044 |avm
082 |a658.3|bT563
100 |aNguyễn Tiệp
245 |aGiáo trình quan hệ lao động / |cPGS.TS. Nguyễn Tiệp
260 |aHà Nội : |bLao động xã hội, |c2011
300 |a551tr. ; |c21cm.
650 |aĐHCĐ
653 |aGiáo trình
653 |aQuan hệ lao động
653 |aLao động
852|aTTTV|bKho Tham khảo|j(1): 301004821
8561 |uhttp://thuvien.dhcd.edu.vn/KIPOSDATA0/KIPOSSysWebFiles/Images/noimage/no-imageThumbImage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 301004821 Kho Tham khảo 658.3 T563 Sách giáo trình 1