DDC 657
Tác giả CN Đoàn Vân Anh
Nhan đề Giáo trình kế toán thuế trong doanh nghiệp / PGS.TS. Đoàn Vân Anh (chủ biên)
Thông tin xuất bản Hà Nội : Thống kê, 2016
Mô tả vật lý 348tr. ; 24cm.
Thuật ngữ chủ đề ĐHCĐ
Từ khóa tự do Kế toán
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Doanh nghiệp
Từ khóa tự do Thuế
Địa chỉ TTTVKho Tham khảo(1): 301004824
00000000nam#a2200000ui#4500
0015721
002100
0040DB46135-74F9-432F-BE18-5854286FD76F
005202107011236
008081223s2016 vm| vie
0091 0
020 |a9786047504411|c72000 VNĐ
039|y20210701123613|zquynhdtn
041 |avie
044 |avm
082 |a657|bA596
100 |aĐoàn Vân Anh
245 |aGiáo trình kế toán thuế trong doanh nghiệp / |cPGS.TS. Đoàn Vân Anh (chủ biên)
260 |aHà Nội : |bThống kê, |c2016
300 |a348tr. ; |c24cm.
650 |aĐHCĐ
653 |aKế toán
653 |aGiáo trình
653 |aDoanh nghiệp
653 |aThuế
852|aTTTV|bKho Tham khảo|j(1): 301004824
8561 |uhttp://thuvien.dhcd.edu.vn/KIPOSDATA0/KIPOSSysWebFiles/Images/noimage/no-imageThumbImage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 301004824 Kho Tham khảo 657 A596 Sách giáo trình 1