DDC 657
Tác giả CN Phạm Văn Liên
Nhan đề Giáo trình kế toán hành chính sự nghiệp / TS. Phạm Văn Liên (chủ biên)
Thông tin xuất bản Hà Nội : Tài chính, 2009
Mô tả vật lý 389tr. ; 24cm.
Thuật ngữ chủ đề ĐHCĐ
Từ khóa tự do Kế toán hành chính sự nghiệp
Từ khóa tự do Kế toán
Từ khóa tự do Giáo trình
Địa chỉ TTTVKho Tham khảo(1): 301004828
00000000nam#a2200000ui#4500
0015725
002100
004B4CCF351-F491-49FD-B156-ED90B40D0F24
005202107021530
008081223s2009 vm| vie
0091 0
020 |c55000 VNĐ
039|y20210702153015|zquynhdtn
041 |avie
044 |avm
082 |a657|bL7193
100 |aPhạm Văn Liên
245 |aGiáo trình kế toán hành chính sự nghiệp / |cTS. Phạm Văn Liên (chủ biên)
260 |aHà Nội : |bTài chính, |c2009
300 |a389tr. ; |c24cm.
650 |aĐHCĐ
653 |aKế toán hành chính sự nghiệp
653 |aKế toán
653 |aGiáo trình
852|aTTTV|bKho Tham khảo|j(1): 301004828
8561 |uhttp://thuvien.dhcd.edu.vn/KIPOSDATA0/KIPOSSysWebFiles/Images/noimage/no-imageThumbImage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 301004828 Kho Tham khảo 657 L7193 Sách giáo trình 1