DDC 658.3
Tác giả CN Nguyễn An Lương
Nhan đề Bảo hộ lao động / PGS.TS. Nguyễn An Lương (chủ biên)
Thông tin xuất bản Hà Nội : Lao động, 2012
Mô tả vật lý 699tr. ; 27
Thuật ngữ chủ đề ĐHCĐ
Từ khóa tự do Bảo hộ lao động
Từ khóa tự do Bảo hộ
Từ khóa tự do Lao động
Địa chỉ TTTVKho Tham khảo(1): 301004830
00000000nam#a2200000ui#4500
0015727
002100
0048017E13A-EA90-41C4-87F2-C43990002241
005202107021634
008081223s2012 vm| vie
0091 0
020 |cVNĐ
039|y20210702163432|zgiangvh
041 |avie
044 |avm
082 |a658.3|bL964
100 |aNguyễn An Lương
245 |aBảo hộ lao động / |cPGS.TS. Nguyễn An Lương (chủ biên)
260 |aHà Nội : |bLao động, |c2012
300 |a699tr. ; |c27
650 |aĐHCĐ
653 |aBảo hộ lao động
653 |aBảo hộ
653 |aLao động
852|aTTTV|bKho Tham khảo|j(1): 301004830
8561 |uhttp://thuvien.dhcd.edu.vn/KIPOSDATA0/KIPOSSysWebFiles/Images/noimage/no-imageThumbImage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 301004830 Kho Tham khảo 658.3 L964 Sách giáo trình 1