• Sách giáo trình
  • 658.3 S239
    Xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp ở Việt Nam /
DDC 658.3
Tác giả CN Dương Văn Sao
Nhan đề Xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp ở Việt Nam / PGS.TS. Dương Văn Sao, TS. Nguyễn Đức Tĩnh
Thông tin xuất bản Hà Nội : Lao động, 2014
Mô tả vật lý 150tr. ; 19cm.
Thuật ngữ chủ đề ĐHCĐ
Từ khóa tự do Quan hệ lao động
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Doanh nghiệp
Tác giả(bs) CN Nguyễn Đức Tĩnh
Địa chỉ TTTVKho Tham khảo(1): 301004831
00000000nam#a2200000ui#4500
0015728
002100
004D16E188E-AF5C-4536-996E-8B230CC7A541
005202107021638
008081223s2014 vm| vie
0091 0
020 |c40000 VNĐ
039|y20210702163846|zgiangvh
041 |avie
044 |avm
082 |a658.3|bS239
100 |aDương Văn Sao
245 |aXây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp ở Việt Nam / |cPGS.TS. Dương Văn Sao, TS. Nguyễn Đức Tĩnh
260 |aHà Nội : |bLao động, |c2014
300 |a150tr. ; |c19cm.
650 |aĐHCĐ
653 |aQuan hệ lao động
653 |aViệt Nam
653 |aDoanh nghiệp
700 |aNguyễn Đức Tĩnh
852|aTTTV|bKho Tham khảo|j(1): 301004831
8561 |uhttp://thuvien.dhcd.edu.vn/KIPOSDATA0/KIPOSSysWebFiles/Images/noimage/no-imageThumbImage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 301004831 Kho Tham khảo 658.3 S239 Sách giáo trình 1