DDC 658
Nhan đề Luật doanh nghiệp : Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015
Thông tin xuất bản Hà Nội : Lao động, 2017
Mô tả vật lý 239tr. ; 19cm.
Thuật ngữ chủ đề ĐHCĐ
Từ khóa tự do Luật
Từ khóa tự do Doanh nghiệp
Địa chỉ TTTVKho Tham khảo(1): 301004835
00000000nam#a2200000ui#4500
0015732
002100
0049D7B218D-2104-4B72-9761-A5971F7D379D
005202107171453
008081223s2017 vm| vie
0091 0
020 |c30000VNĐ
039|y20210717145319|ztambtm
041 |avie
044 |avm
082 |a658|bL9268
245 |aLuật doanh nghiệp : |bCó hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015
260 |aHà Nội : |bLao động, |c2017
300 |a239tr. ; |c19cm.
650 |aĐHCĐ
653 |aLuật
653 |aDoanh nghiệp
852|aTTTV|bKho Tham khảo|j(1): 301004835
8561 |uhttp://thuvien.dhcd.edu.vn/KIPOSDATA0/KIPOSSysWebFiles/Images/noimage/no-imageThumbImage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 301004835 Kho Tham khảo 658 L9268 Sách giáo trình 1