DDC 658
Tác giả CN Dương Thị Liễu
Nhan đề Kỹ năng thuyết trình / PGS.TS Dương Thị Liễu (chủ biên),... [và những người khác]
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 2, có sửa đổi bổ sung
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Kinh tế quốc dân, 2013
Mô tả vật lý 311tr. ; 21cm.
Thuật ngữ chủ đề ĐHCĐ
Từ khóa tự do Kỹ năng
Từ khóa tự do Thuyết trình
Tác giả(bs) CN Phạm Hương Thảo
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thu Ngà
Tác giả(bs) CN Trương Thị Nam Thắng
Địa chỉ TTTVKho Tham khảo(1): 301004837
00000000nam#a2200000ui#4500
0015734
002100
0049CFEA389-1A7A-4A6A-BE84-B1624B8D1466
005202107171500
008081223s2013 vm| vie
0091 0
020 |c60000VNĐ
039|y20210717145959|ztambtm
041 |avie
044 |avm
082 |a658|bL721
100 |aDương Thị Liễu
245 |aKỹ năng thuyết trình / |cPGS.TS Dương Thị Liễu (chủ biên),... [và những người khác]
250 |aTái bản lần thứ 2, có sửa đổi bổ sung
260 |aHà Nội : |bĐại học Kinh tế quốc dân, |c2013
300 |a311tr. ; |c21cm.
650 |aĐHCĐ
653 |aKỹ năng
653 |aThuyết trình
700 |aPhạm Hương Thảo
700 |aNguyễn Thu Ngà
700 |aTrương Thị Nam Thắng
852|aTTTV|bKho Tham khảo|j(1): 301004837
8561 |uhttp://thuvien.dhcd.edu.vn/KIPOSDATA0/KIPOSSysWebFiles/Images/noimage/no-imageThumbImage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 301004837 Kho Tham khảo 658 L721 Sách giáo trình 1