DDC 658
Tác giả CN Từ Quang Phương
Nhan đề Giáo trình quản lý dự án / PGS.TS Từ Quang Phương
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 6
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Kinh tế quốc dân, 2014
Mô tả vật lý 326tr. ; 24cm.
Thuật ngữ chủ đề ĐHCĐ
Từ khóa tự do Quản lý
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Dự án
Địa chỉ TTTVKho Tham khảo(1): 301004840
00000000nam#a2200000ui#4500
0015737
002100
0044A267A11-C930-40EC-B2D5-49F732E2BA58
005202107171509
008081223s2014 vm| vie
0091 0
020 |c70000 VNĐ
039|y20210717150913|ztambtm
041 |avie
044 |avm
082 |a658|bP577
100 |aTừ Quang Phương
245 |aGiáo trình quản lý dự án / |cPGS.TS Từ Quang Phương
250 |aTái bản lần thứ 6
260 |aHà Nội : |bĐại học Kinh tế quốc dân, |c2014
300 |a326tr. ; |c24cm.
650 |aĐHCĐ
653 |aQuản lý
653 |aGiáo trình
653 |aDự án
852|aTTTV|bKho Tham khảo|j(1): 301004840
8561 |uhttp://thuvien.dhcd.edu.vn/KIPOSDATA0/KIPOSSysWebFiles/Images/noimage/no-imageThumbImage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 301004840 Kho Tham khảo 658 P577 Sách giáo trình 1