• Sách giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 658 T3672
    Nhan đề: Giáo trình kỹ năng quản trị = Management skills /

DDC 658
Tác giả CN Ngô Kim Thanh
Nhan đề Giáo trình kỹ năng quản trị = Management skills / PGS.TS Ngô Kim Thanh, TS. Nguyễn Thị Hoài Dung (đồng chủ biên)
Lần xuất bản Tái bản lần thứ nhất, có sửa đổi bổ sung
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Kinh tế quốc dân, 2012
Mô tả vật lý 519tr. ; 24cm.
Thuật ngữ chủ đề ĐHCĐ
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Kỹ năng
Từ khóa tự do Quản trị
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Hoài Dung
Địa chỉ TTTVKho Tham khảo(1): 301004842
00000000nam#a2200000ui#4500
0015739
002100
0049CC3FBC3-0C31-4DFE-A356-FB736D9F892D
005202107171519
008081223s2012 vm| vie
0091 0
020 |c115000VNĐ
039|y20210717151923|ztambtm
041 |avie
044 |avm
082 |a658|bT3672
100 |aNgô Kim Thanh
245 |aGiáo trình kỹ năng quản trị = Management skills / |cPGS.TS Ngô Kim Thanh, TS. Nguyễn Thị Hoài Dung (đồng chủ biên)
250 |aTái bản lần thứ nhất, có sửa đổi bổ sung
260 |aHà Nội : |bĐại học Kinh tế quốc dân, |c2012
300 |a519tr. ; |c24cm.
650 |aĐHCĐ
653 |aGiáo trình
653 |aKỹ năng
653 |aQuản trị
700 |aNguyễn Thị Hoài Dung
852|aTTTV|bKho Tham khảo|j(1): 301004842
8561 |uhttp://thuvien.dhcd.edu.vn/KIPOSDATA0/KIPOSSysWebFiles/Images/noimage/no-imageThumbImage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 301004842 Kho Tham khảo 658 T3672 Sách giáo trình 1