DDC 658
Tác giả CN Nguyễn Hợp Toàn
Nhan đề Giáo trình pháp luật kinh tế / TS. Nguyễn Hợp Toàn, TS. Dương Nguyệt Nga (đồng chủ biên)
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Kinh tế quốc dân, 2017
Mô tả vật lý 482tr. ; 24cm.
Thuật ngữ chủ đề ĐHCĐ
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Kinh tế
Từ khóa tự do Pháp luật
Tác giả(bs) CN Dương Nguyệt Nga
Địa chỉ TTTVKho Tham khảo(1): 301004843
00000000nam#a2200000ui#4500
0015740
002100
0042FFAAE12-04D3-4641-B0EA-70CD98228866
005202107171522
008081223s2017 vm| vie
0091 0
020 |c54000VNĐ
039|y20210717152253|ztambtm
041 |avie
044 |avm
082 |a658|bT6279
100 |aNguyễn Hợp Toàn
245 |aGiáo trình pháp luật kinh tế / |cTS. Nguyễn Hợp Toàn, TS. Dương Nguyệt Nga (đồng chủ biên)
260 |aHà Nội : |bĐại học Kinh tế quốc dân, |c2017
300 |a482tr. ; |c24cm.
650 |aĐHCĐ
653 |aGiáo trình
653 |aKinh tế
653 |aPháp luật
700 |aDương Nguyệt Nga
852|aTTTV|bKho Tham khảo|j(1): 301004843
8561 |uhttp://thuvien.dhcd.edu.vn/KIPOSDATA0/KIPOSSysWebFiles/Images/noimage/no-imageThumbImage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 301004843 Kho Tham khảo 658 T6279 Sách giáo trình 1