• Sách giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 331.8 T8838
    Nhan đề: Đối thoại trong doanh nghiệp và vai trò của Công đoàn :

DDC 331.8
Tác giả CN Nguyễn Anh Tuấn
Nhan đề Đối thoại trong doanh nghiệp và vai trò của Công đoàn : Sách chuyên khảo / TS. Nguyễn Anh Tuấn, TS. Nguyễn Đức Hữu
Thông tin xuất bản Hà Nội : Lao động, 2015
Mô tả vật lý 212tr. ; 21cm.
Thuật ngữ chủ đề ĐHCĐ
Từ khóa tự do Vai trò
Từ khóa tự do Đối thoại
Từ khóa tự do Công đoàn
Từ khóa tự do Doanh nghiệp
Tác giả(bs) CN Nguyễn Đức Hữu
Địa chỉ TTTVKho Tham khảo(1): 301005000
00000000nam#a2200000ui#4500
0015898
002100
0044FA51A2D-A52C-426F-8670-78E106C82F13
005202109161424
008081223s2015 vm| vie
0091 0
020 |cVNĐ
039|y20210916142718|ztambtm
041 |avie
044 |avm
082 |a331.8|bT8838
100 |aNguyễn Anh Tuấn
245 |aĐối thoại trong doanh nghiệp và vai trò của Công đoàn : |bSách chuyên khảo / |cTS. Nguyễn Anh Tuấn, TS. Nguyễn Đức Hữu
260 |aHà Nội : |bLao động, |c2015
300 |a212tr. ; |c21cm.
650 |aĐHCĐ
653 |aVai trò
653 |aĐối thoại
653 |aCông đoàn
653 |aDoanh nghiệp
700 |aNguyễn Đức Hữu
852|aTTTV|bKho Tham khảo|j(1): 301005000
8561 |uhttp://thuvien.dhcd.edu.vn/KIPOSDATA0/KIPOSSysWebFiles/Images/noimage/no-imageThumbImage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 301005000 Kho Tham khảo 331.8 T8838 Sách giáo trình 1