• Sách giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 331.8 T563
    Nhan đề: Giáo trình quan hệ lao động /

DDC 331.8
Tác giả CN Nguyễn Tiệp
Nhan đề Giáo trình quan hệ lao động / PGS.TS Nguyễn Tiệp
Thông tin xuất bản Hà Nội : Lao động xã hội, 2011
Mô tả vật lý 551tr. ; 21cm.
Thuật ngữ chủ đề ĐHCĐ
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Quan hệ lao động
Địa chỉ TTTVKho Tham khảo(1): 301005003
00000000nam#a2200000ui#4500
0015901
002100
004BF85BB4F-DAA3-4031-A4A2-F9AF1D9E4C9D
005202109161438
008081223s2011 vm| vie
0091 0
020 |cVNĐ
039|y20210916144103|ztambtm
041 |avie
044 |avm
082 |a331.8|bT563
100 |aNguyễn Tiệp
245 |aGiáo trình quan hệ lao động / |cPGS.TS Nguyễn Tiệp
260 |aHà Nội : |bLao động xã hội, |c2011
300 |a551tr. ; |c21cm.
650 |aĐHCĐ
653 |aGiáo trình
653 |aQuan hệ lao động
852|aTTTV|bKho Tham khảo|j(1): 301005003
8561 |uhttp://thuvien.dhcd.edu.vn/KIPOSDATA0/KIPOSSysWebFiles/Images/noimage/no-imageThumbImage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 301005003 Kho Tham khảo 331.8 T563 Sách giáo trình 1