• Sách giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 331.8 X8
    Nhan đề: Công đoàn bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên và người lao động :

DDC 331.8
Tác giả CN Dương Thị Thanh Xuân
Nhan đề Công đoàn bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên và người lao động : Sách chuyên khảo / TS. Dương Thị Thanh Xuân, PGS.TS. Phạm Văn Hà, TS. Nguyễn Đức Tĩnh...
Thông tin xuất bản Hà Nội : Lao động, 2018
Mô tả vật lý 223tr. ; 21cm.
Thuật ngữ chủ đề ĐHCĐ
Từ khóa tự do Lợi ích
Từ khóa tự do Quyền
Từ khóa tự do Công đoàn
Từ khóa tự do Người lao động
Tác giả(bs) CN Phạm Văn Hà
Tác giả(bs) CN Nguyễn Đức Tĩnh
Tác giả(bs) CN Hoàng Thanh Xuân
Địa chỉ TTTVKho Tham khảo(1): 301005005
00000000nam#a2200000ui#4500
0015903
002100
0042B6194BF-461D-431D-B6B8-3F9C378E02CB
005202109161446
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |cVNĐ
039|y20210916144922|ztambtm
041 |avie
044 |avm
082 |a331.8|bX8
100 |aDương Thị Thanh Xuân
245 |aCông đoàn bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên và người lao động : |bSách chuyên khảo / |cTS. Dương Thị Thanh Xuân, PGS.TS. Phạm Văn Hà, TS. Nguyễn Đức Tĩnh...
260 |aHà Nội : |bLao động, |c2018
300 |a223tr. ; |c21cm.
650 |aĐHCĐ
653 |aLợi ích
653 |aQuyền
653 |aCông đoàn
653 |aNgười lao động
700 |aPhạm Văn Hà
700 |aNguyễn Đức Tĩnh
700 |aHoàng Thanh Xuân
852|aTTTV|bKho Tham khảo|j(1): 301005005
8561 |uhttp://thuvien.dhcd.edu.vn/KIPOSDATA0/KIPOSSysWebFiles/Images/noimage/no-imageThumbImage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 301005005 Kho Tham khảo 331.8 X8 Sách giáo trình 1