• Sách giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 331.8 T665
    Nhan đề: Văn kiện Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII /

DDC 331.8
Tác giả CN Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam
Nhan đề Văn kiện Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII / Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam
Thông tin xuất bản Hà Nội : Lao động, 2018
Mô tả vật lý 191tr. ; 19cm.
Thuật ngữ chủ đề ĐHCĐ
Từ khóa tự do Công đoàn
Từ khóa tự do Văn kiện
Từ khóa tự do Đại hội
Địa chỉ TTTVKho Tham khảo(1): 301005008
00000000nam#a2200000ui#4500
0015906
002100
0047034D6AA-F811-4759-ACE0-65F8D6338A22
005202109161507
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |cVNĐ
039|y20210916150944|ztambtm
041 |avie
044 |avm
082 |a331.8|bT665
100 |aTổng liên đoàn Lao động Việt Nam
245 |aVăn kiện Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII / |cTổng liên đoàn Lao động Việt Nam
260 |aHà Nội : |bLao động, |c2018
300 |a191tr. ; |c19cm.
650 |aĐHCĐ
653 |aCông đoàn
653 |aVăn kiện
653 |aĐại hội
852|aTTTV|bKho Tham khảo|j(1): 301005008
8561 |uhttp://thuvien.dhcd.edu.vn/KIPOSDATA0/KIPOSSysWebFiles/Images/noimage/no-imageThumbImage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 301005008 Kho Tham khảo 331.8 T665 Sách giáo trình 1