• Sách giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 331.8 P577
    Nhan đề: Cẩm nang tổ chức sự kiện tuyển chọn, tham khảo các bài diễn văn, bài phát biểu dành cho hội nghị, hội thảo và những ngày lễ lớn /

DDC 331.8
Tác giả CN Nguyễn Phương
Nhan đề Cẩm nang tổ chức sự kiện tuyển chọn, tham khảo các bài diễn văn, bài phát biểu dành cho hội nghị, hội thảo và những ngày lễ lớn / Nguyễn Phương
Thông tin xuất bản Tp.HCM : Hồng Đức, 2018
Mô tả vật lý 398tr. ; 28cm.
Thuật ngữ chủ đề ĐHCĐ
Từ khóa tự do Tổ chức sự kiện
Từ khóa tự do Diễn văn
Từ khóa tự do Hội thảo
Từ khóa tự do Cẩm nang
Địa chỉ TTTVKho Tham khảo(1): 301005011
00000000nam#a2200000ui#4500
0015909
002100
004C702C8DC-498F-48E7-9060-E402A4E1384C
005202109161529
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |c350000VNĐ
039|y20210916153131|ztambtm
041 |avie
044 |avm
082 |a331.8|bP577
100 |aNguyễn Phương
245 |aCẩm nang tổ chức sự kiện tuyển chọn, tham khảo các bài diễn văn, bài phát biểu dành cho hội nghị, hội thảo và những ngày lễ lớn / |cNguyễn Phương
260 |aTp.HCM : |bHồng Đức, |c2018
300 |a398tr. ; |c28cm.
650 |aĐHCĐ
653 |aTổ chức sự kiện
653 |aDiễn văn
653 |aHội thảo
653 |aCẩm nang
852|aTTTV|bKho Tham khảo|j(1): 301005011
8561 |uhttp://thuvien.dhcd.edu.vn/KIPOSDATA0/KIPOSSysWebFiles/Images/noimage/no-imageThumbImage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 301005011 Kho Tham khảo 331.8 P577 Sách giáo trình 1