• Sách giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 331.8 N5762
    Nhan đề: Thực hiện các công ước cơ bản của tổ chức lao động quốc tế (ILO) tại Việt Nam cơ hội và thách thức :

DDC 331.8
Tác giả CN Phạm Trọng Nghĩa
Nhan đề Thực hiện các công ước cơ bản của tổ chức lao động quốc tế (ILO) tại Việt Nam cơ hội và thách thức : Sách tham khảo / TS. Phạm Trọng Nghĩa
Thông tin xuất bản Hà Nội : Chính trị quốc gia - Sự thật, 2014
Mô tả vật lý 207tr. ; 21cm.
Thuật ngữ chủ đề ĐHCĐ
Từ khóa tự do Tổ chức lao động quốc tế
Từ khóa tự do Công ước
Từ khóa tự do ILO
Từ khóa tự do Việt Nam
Địa chỉ TTTVKho Tham khảo(1): 301005013
00000000nam#a2200000ui#4500
0015911
002100
004BE87BD6D-61EB-4411-BA11-2E83C0FCD0E7
005202109171522
008081223s2014 vm| vie
0091 0
020 |c37000VNĐ
039|y20210917152201|ztambtm
041 |avie
044 |avm
082 |a331.8|bN5762
100 |aPhạm Trọng Nghĩa
245 |aThực hiện các công ước cơ bản của tổ chức lao động quốc tế (ILO) tại Việt Nam cơ hội và thách thức : |bSách tham khảo / |cTS. Phạm Trọng Nghĩa
260 |aHà Nội : |bChính trị quốc gia - Sự thật, |c2014
300 |a207tr. ; |c21cm.
650 |aĐHCĐ
653 |aTổ chức lao động quốc tế
653 |aCông ước
653 |aILO
653 |aViệt Nam
852|aTTTV|bKho Tham khảo|j(1): 301005013
8561 |uhttp://thuvien.dhcd.edu.vn/KIPOSDATA0/KIPOSSysWebFiles/Images/noimage/no-imageThumbImage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 301005013 Kho Tham khảo 331.8 N5762 Sách giáo trình 1