• Sách giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 301 T3672
    Nhan đề: Internet sinh viên lối sống một số nghiên cứu xã hội học về phương tiện truyền thống kiểu mới :

DDC 301
Tác giả CN Nguyễn Quý Thanh
Nhan đề Internet sinh viên lối sống một số nghiên cứu xã hội học về phương tiện truyền thống kiểu mới : Sách chuyên khảo / Nguyễn Quý Thanh
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học quốc gia Hà Nội, 2011
Mô tả vật lý 249tr. ; 21cm.
Thuật ngữ chủ đề ĐHCĐ
Từ khóa tự do Internet
Từ khóa tự do Sinh viên
Từ khóa tự do Xã hội học
Địa chỉ TTTVKho Tham khảo(1): 301005021
00000000nam#a2200000ui#4500
0015917
002100
0045CB245CB-7E57-4A11-A907-37E78C8C316B
005202109231212
008081223s2011 vm| vie
0091 0
020 |cVNĐ
039|y20210923121242|zgiangvh
041 |avie
044 |avm
082 |a301|bT3672
100 |aNguyễn Quý Thanh
245 |aInternet sinh viên lối sống một số nghiên cứu xã hội học về phương tiện truyền thống kiểu mới : |bSách chuyên khảo / |cNguyễn Quý Thanh
260 |aHà Nội : |bĐại học quốc gia Hà Nội, |c2011
300 |a249tr. ; |c21cm.
650 |aĐHCĐ
653 |aInternet
653 |aSinh viên
653 |aXã hội học
852|aTTTV|bKho Tham khảo|j(1): 301005021
8561 |uhttp://thuvien.dhcd.edu.vn/KIPOSDATA0/KIPOSSysWebFiles/Images/noimage/no-imageThumbImage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 301005021 Kho Tham khảo 301 T3672 Sách giáo trình 1