• Sách giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 301 G9771
    Nhan đề: Các lý thuyết xã hội học hiện đại /

DDC 301
Tác giả CN Gunter Endruweit
Nhan đề Các lý thuyết xã hội học hiện đại / Gunter Endruweit (chủ biên)
Thông tin xuất bản Hà Nội : Thế giới, 1999
Mô tả vật lý 420tr. ; 21cm.
Thuật ngữ chủ đề ĐHCĐ
Từ khóa tự do Hiện đại
Từ khóa tự do Xã hội học
Từ khóa tự do Lý thuyết
Địa chỉ TTTVKho Tham khảo(1): 301005027
00000000nam#a2200000ui#4500
0015923
002100
0041CDAC4E7-F128-4882-BA87-A5BB58B22B6B
005202109231325
008081223s1999 vm| vie
0091 0
020 |c35000 VNĐ
039|y20210923132549|zgiangvh
041 |avie
044 |avm
082 |a301|bG9771
100 |aGunter Endruweit
245 |aCác lý thuyết xã hội học hiện đại / |cGunter Endruweit (chủ biên)
260 |aHà Nội : |bThế giới, |c1999
300 |a420tr. ; |c21cm.
650 |aĐHCĐ
653 |aHiện đại
653 |aXã hội học
653 |aLý thuyết
852|aTTTV|bKho Tham khảo|j(1): 301005027
8561 |uhttp://thuvien.dhcd.edu.vn/KIPOSDATA0/KIPOSSysWebFiles/Images/noimage/no-imageThumbImage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 301005027 Kho Tham khảo 301 G9771 Sách giáo trình 1