• Sách giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 510 A596
    Nhan đề: Bài tập đại số tuyến tính và hình học giải tích /

DDC 510
Tác giả CN Khu Quốc Anh
Nhan đề Bài tập đại số tuyến tính và hình học giải tích / Khu Quốc Anh, Nguyễn Anh Kiệt, Tạ Mân
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học quốc gia, 1999
Mô tả vật lý 381tr. ; 21cm.
Thuật ngữ chủ đề ĐHCĐ
Từ khóa tự do Hình học giải tích
Từ khóa tự do Toán học
Từ khóa tự do Đại số tuyến tính
Tác giả(bs) CN Nguyễn Anh Kiệt
Tác giả(bs) CN Nguyễn Doãn Tuấn
Tác giả(bs) CN Tạ Mân
Địa chỉ TTTVKho Tham khảo(1): 301005030
00000000nam#a2200000ui#4500
0015926
002100
004D48F5959-1686-4AAE-9846-2D9EC9B72D27
005202109240902
008081223s1999 vm| vie
0091 0
020 |c28500 VNĐ
039|y20210924090245|zquynhdtn
041 |avie
044 |avm
082 |a510|bA596
100 |aKhu Quốc Anh
245 |aBài tập đại số tuyến tính và hình học giải tích / |cKhu Quốc Anh, Nguyễn Anh Kiệt, Tạ Mân
260 |aHà Nội : |bĐại học quốc gia, |c1999
300 |a381tr. ; |c21cm.
650 |aĐHCĐ
653 |aHình học giải tích
653 |aToán học
653 |aĐại số tuyến tính
700 |aNguyễn Anh Kiệt
700 |aNguyễn Doãn Tuấn
700 |aTạ Mân
852|aTTTV|bKho Tham khảo|j(1): 301005030
8561 |uhttp://thuvien.dhcd.edu.vn/KIPOSDATA0/KIPOSSysWebFiles/Images/noimage/no-imageThumbImage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 301005030 Kho Tham khảo 510 A596 Sách giáo trình 1