DDC 510
Tác giả CN Trần Đức Long
Nhan đề Giáo trình giải tích. Tập 3 : Tích phân suy rộng, tích phân phụ thuộc tham số tích phân bội, tích phân đường, tích phân mặt / Trần Đức Long, Nguyễn Đình Sang, Hoàng Quốc Toàn
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học quốc gia, 2001
Mô tả vật lý 209tr. ; 21cm.
Thuật ngữ chủ đề ĐHCĐ
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Giải tích
Từ khóa tự do Toán
Tác giả(bs) CN Nguyễn Đình Sang
Tác giả(bs) CN Hoàng Quốc Toàn
Địa chỉ TTTVKho Tham khảo(1): 301005033
00000000nam#a2200000ui#4500
0015929
002100
0043EEB5925-03EC-42D1-93B5-B7E5BF9351A2
005202109240948
008081223s2001 vm| vie
0091 0
020 |c17000 VNĐ
039|y20210924094827|zquynhdtn
041 |avie
044 |avm
082 |a510|bL8481
100 |aTrần Đức Long
245 |aGiáo trình giải tích. |pTập 3 : |bTích phân suy rộng, tích phân phụ thuộc tham số tích phân bội, tích phân đường, tích phân mặt / |cTrần Đức Long, Nguyễn Đình Sang, Hoàng Quốc Toàn
260 |aHà Nội : |bĐại học quốc gia, |c2001
300 |a209tr. ; |c21cm.
650 |aĐHCĐ
653 |aGiáo trình
653 |aGiải tích
653 |aToán
700 |aNguyễn Đình Sang
700 |aHoàng Quốc Toàn
852|aTTTV|bKho Tham khảo|j(1): 301005033
8561 |uhttp://thuvien.dhcd.edu.vn/KIPOSDATA0/KIPOSSysWebFiles/Images/noimage/no-imageThumbImage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 301005033 Kho Tham khảo 510 L8481 Sách giáo trình 1