• Sách giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 301 T9262
    Nhan đề: Xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 /

DDC 301
Tác giả CN Đặng Ngọc Tùng
Nhan đề Xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 / TS. Đặng Ngọc Tùng (chủ biên)
Thông tin xuất bản Hà Nội : Lao động, 2010
Mô tả vật lý 299tr. ; 21cm.
Thuật ngữ chủ đề ĐHCĐ
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Xây dựng
Từ khóa tự do Giai cấp công nhân
Địa chỉ TTTVKho Tham khảo(1): 301005038
00000000nam#a2200000ui#4500
0015934
002100
00478BF2B23-E101-45FD-81EE-1C102AC003DD
005202109241618
008081223s2010 vm| vie
0091 0
020 |cVNĐ
039|y20210924161843|zgiangvh
041 |avie
044 |avm
082 |a301|bT9262
100 |aĐặng Ngọc Tùng
245 |aXây dựng giai cấp công nhân Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 / |cTS. Đặng Ngọc Tùng (chủ biên)
260 |aHà Nội : |bLao động, |c2010
300 |a299tr. ; |c21cm.
650 |aĐHCĐ
653 |aViệt Nam
653 |aXây dựng
653 |aGiai cấp công nhân
852|aTTTV|bKho Tham khảo|j(1): 301005038
8561 |uhttp://thuvien.dhcd.edu.vn/KIPOSDATA0/KIPOSSysWebFiles/Images/noimage/no-imageThumbImage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 301005038 Kho Tham khảo 301 T9262 Sách giáo trình 1