• Sách giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 658 H9361
    Nhan đề: Giáo trình quản trị học /

DDC 658
Tác giả CN Lê Mạnh Hùng
Nhan đề Giáo trình quản trị học / TS. Lê Mạnh Hùng (chủ biên)
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học kinh tế quốc dân, 2022
Mô tả vật lý 535tr. ; 24cm.
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Quản trị học
Địa chỉ TTTVKho Giáo trình(95): 200024481-575
00000000nam#a2200000ui#4500
0019332
002100
0047AB9476E-FF2D-47AE-A45F-087CCA7985FB
005202212061603
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020 |a9786043302530|c145.000VNĐ
039|y20221206160304|zquynhdtn
041 |avie
044 |avm
082 |a658|bH9361
100 |aLê Mạnh Hùng
245 |aGiáo trình quản trị học / |cTS. Lê Mạnh Hùng (chủ biên)
260 |aHà Nội : |bĐại học kinh tế quốc dân, |c2022
300 |a535tr. ; |c24cm.
653 |aGiáo trình
653 |aQuản trị học
852|aTTTV|bKho Giáo trình|j(95): 200024481-575
8561 |uhttp://thuvien.dhcd.edu.vn/KIPOSDATA0/KIPOSSysWebFiles/Images/noimage/no-imageThumbImage.jpg
890|b75|c0|d0|a95
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 200024481 Kho Giáo trình 658 H9361 Sách giáo trình 1 Hạn trả:29-03-2023
2 200024482 Kho Giáo trình 658 H9361 Sách giáo trình 2 Hạn trả:23-03-2023
3 200024483 Kho Giáo trình 658 H9361 Sách giáo trình 3 Hạn trả:16-03-2023
4 200024484 Kho Giáo trình 658 H9361 Sách giáo trình 4 Hạn trả:16-03-2023
5 200024485 Kho Giáo trình 658 H9361 Sách giáo trình 5 Hạn trả:29-03-2023
6 200024486 Kho Giáo trình 658 H9361 Sách giáo trình 6 Hạn trả:29-03-2023
7 200024487 Kho Giáo trình 658 H9361 Sách giáo trình 7 Hạn trả:29-03-2023
8 200024488 Kho Giáo trình 658 H9361 Sách giáo trình 8 Hạn trả:30-03-2023
9 200024489 Kho Giáo trình 658 H9361 Sách giáo trình 9 Hạn trả:23-03-2023
10 200024490 Kho Giáo trình 658 H9361 Sách giáo trình 10 Hạn trả:29-03-2023