• Sách giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 331.8 T5889
    Nhan đề: Giáo trình quan hệ lao động.

DDC 331.8
Tác giả CN Nguyễn Đức Tĩnh
Nhan đề Giáo trình quan hệ lao động. Phần 1 / TS. Nguyễn Đức Tĩnh (chủ biên)
Thông tin xuất bản Hà Nội : Dân trí, 2021
Mô tả vật lý 234tr. ; 21cm.
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Quan hệ lao động
Địa chỉ TTTVKho Tham khảo(5): 301005115-9
00000000nam#a2200000ui#4500
0019368
002100
004E9365508-B51F-41A5-8A09-F653AC8B96A9
005202301131049
008081223s2021 vm| vie
0091 0
020 |a9786043319552|c52000 VNĐ
039|y20230113104943|zquynhdtn
041 |avie
044 |avm
082 |a331.8|bT5889
100 |aNguyễn Đức Tĩnh
245 |aGiáo trình quan hệ lao động. |nPhần 1 / |cTS. Nguyễn Đức Tĩnh (chủ biên)
260 |aHà Nội : |bDân trí, |c2021
300 |a234tr. ; |c21cm.
653 |aGiáo trình
653 |aQuan hệ lao động
852|aTTTV|bKho Tham khảo|j(5): 301005115-9
8561 |uhttp://thuvien.dhcd.edu.vn/KIPOSDATA0/KIPOSSysWebFiles/Images/noimage/no-imageThumbImage.jpg
890|a5|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 301005115 Kho Tham khảo 331.8 T5889 Sách giáo trình 1
2 301005116 Kho Tham khảo 331.8 T5889 Sách giáo trình 2
3 301005117 Kho Tham khảo 331.8 T5889 Sách giáo trình 3
4 301005118 Kho Tham khảo 331.8 T5889 Sách giáo trình 4
5 301005119 Kho Tham khảo 331.8 T5889 Sách giáo trình 5