DDC 331.8
Tác giả CN Nguyễn Mạnh Cường
Nhan đề Mô hình quan hệ lao động ở Việt Nam / Th.S Nguyễn Mạnh Cường
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học kỹ thuật, 2013
Mô tả vật lý 280tr. ; 24cm.
Thuật ngữ chủ đề ĐHCD
Từ khóa tự do Quan hệ lao động
Từ khóa tự do Việt Nam
Địa chỉ TTTVKho Tham khảo(1): 301004987
00000000nam#a2200000ui#4500
0015885
002100
004B3DA00F3-8634-44C1-86D6-B0AE668720D3
005202109161158
008081223s2013 vm| vie
0091 0
020 |cVNĐ
039|y20210916120057|ztambtm
041 |avie
044 |avm
082 |a331.8|bC9739
100 |aNguyễn Mạnh Cường
245 |aMô hình quan hệ lao động ở Việt Nam / |cTh.S Nguyễn Mạnh Cường
260 |aHà Nội : |bKhoa học kỹ thuật, |c2013
300 |a280tr. ; |c24cm.
650 |aĐHCD
653 |aQuan hệ lao động
653 |aViệt Nam
852|aTTTV|bKho Tham khảo|j(1): 301004987
8561 |uhttp://thuvien.dhcd.edu.vn/KIPOSDATA0/KIPOSSysWebFiles/Images/noimage/no-imageThumbImage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 301004987 Kho Tham khảo 331.8 C9739 Sách giáo trình 1