• Sách giáo trình
  • 331.8 H9361
    TPP việc làm, đời sống người lao động và hoạt động Công đoàn /
DDC 331.8
Tác giả CN Lê Quốc Hùng
Nhan đề TPP việc làm, đời sống người lao động và hoạt động Công đoàn / Lê Quốc Hùng (chủ biên), Hồ Phi Giao, Phan Diệu Loan...
Thông tin xuất bản Hà Nội : Hồng Đức, 2015
Mô tả vật lý 71tr. ; 21cm.
Thuật ngữ chủ đề ĐHCĐ
Từ khóa tự do TPP
Từ khóa tự do Hoạt động Công đoàn
Từ khóa tự do Người lao động
Tác giả(bs) CN Hồ Phi Giao
Tác giả(bs) CN Phan Diệu Loan
Tác giả(bs) CN Trần Lê Dung
Địa chỉ TTTVKho Tham khảo(1): 301004989
00000000nam#a2200000ui#4500
0015887
002100
0048BAE325D-AA4B-46C5-ADA1-0EC200A61353
005202109161207
008081223s2015 vm| vie
0091 0
020 |cVNĐ
039|y20210916121012|ztambtm
041 |avie
044 |avm
082 |a331.8|bH9361
100 |aLê Quốc Hùng
245 |aTPP việc làm, đời sống người lao động và hoạt động Công đoàn / |cLê Quốc Hùng (chủ biên), Hồ Phi Giao, Phan Diệu Loan...
260 |aHà Nội : |bHồng Đức, |c2015
300 |a71tr. ; |c21cm.
650 |aĐHCĐ
653 |aTPP
653 |aHoạt động Công đoàn
653 |aNgười lao động
700 |aHồ Phi Giao
700 |aPhan Diệu Loan
700 |aTrần Lê Dung
852|aTTTV|bKho Tham khảo|j(1): 301004989
8561 |uhttp://thuvien.dhcd.edu.vn/KIPOSDATA0/KIPOSSysWebFiles/Images/noimage/no-imageThumbImage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 301004989 Kho Tham khảo 331.8 H9361 Sách giáo trình 1