• Sách giáo trình
  • 331.8 T665
    Ký kết thỏa ước lao động tập thể ở một số nước trên thế giới và kinh nghiệm đối với Việt Nam :
DDC 331.8
Tác giả CN Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam
Nhan đề Ký kết thỏa ước lao động tập thể ở một số nước trên thế giới và kinh nghiệm đối với Việt Nam : Tài liệu tham khảo / Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam
Thông tin xuất bản Hà Nội : Lao động, 2010
Mô tả vật lý 160tr. ; 21cm.
Thuật ngữ chủ đề ĐHCĐ
Từ khóa tự do Thỏa ước lao động tập thể
Từ khóa tự do Việt Nam
Địa chỉ TTTVKho Tham khảo(1): 301004990
00000000nam#a2200000ui#4500
0015888
002100
00460C4397B-9B46-4D35-BB90-583B93139F6D
005202109161213
008081223s2010 vm| vie
0091 0
020 |cVNĐ
039|y20210916121620|ztambtm
041 |avie
044 |avm
082 |a331.8|bT665
100 |aTổng liên đoàn Lao động Việt Nam
245 |aKý kết thỏa ước lao động tập thể ở một số nước trên thế giới và kinh nghiệm đối với Việt Nam : |bTài liệu tham khảo / |cTổng liên đoàn Lao động Việt Nam
260 |aHà Nội : |bLao động, |c2010
300 |a160tr. ; |c21cm.
650 |aĐHCĐ
653 |aThỏa ước lao động tập thể
653 |aViệt Nam
852|aTTTV|bKho Tham khảo|j(1): 301004990
8561 |uhttp://thuvien.dhcd.edu.vn/KIPOSDATA0/KIPOSSysWebFiles/Images/noimage/no-imageThumbImage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 301004990 Kho Tham khảo 331.8 T665 Sách giáo trình 1