DDC 331.8
Tác giả CN Bùi Văn Danh
Nhan đề Quản trị chiến lược = Strategic Management : Lý thuyết cơ bản và hiện đại, Câu hỏi trắc nghiệm, nghiên cứu tình huống, giải thích thuật ngữ chuyên ngành Anh - Việ / Bùi Văn Danh, Nguyên Văn Dung, Lê Quang Khôi
Thông tin xuất bản Tp. HCM : Phương Đông, 2011
Mô tả vật lý 282tr. ; 24cm.
Phụ chú Dùng cho sinh viên đại học, cao đẳng khối quản trị kinh doanh - kinh tế và các nhà quản trị
Thuật ngữ chủ đề ĐHCĐ
Từ khóa tự do Chiến lược
Từ khóa tự do Quản trị
Tác giả(bs) CN Lê Quang Khôi
Tác giả(bs) CN Nguyễn Văn Dung
Địa chỉ TTTVKho Tham khảo(1): 301004991
00000000nad#a2200000ui#4500
0015889
002100
004EF3F539E-2C2F-4A7B-B863-6B003D03ABF6
005202109161224
008081223s2011 vm| vie
0091 0
020 |c77000VNĐ
039|y20210916122645|ztambtm
041 |avie
044 |avm
082 |a331.8|bD182
100 |aBùi Văn Danh
245 |aQuản trị chiến lược = Strategic Management : |bLý thuyết cơ bản và hiện đại, Câu hỏi trắc nghiệm, nghiên cứu tình huống, giải thích thuật ngữ chuyên ngành Anh - Việ / |cBùi Văn Danh, Nguyên Văn Dung, Lê Quang Khôi
260 |aTp. HCM : |bPhương Đông, |c2011
300 |a282tr. ; |c24cm.
500 |aDùng cho sinh viên đại học, cao đẳng khối quản trị kinh doanh - kinh tế và các nhà quản trị
650 |aĐHCĐ
653 |aChiến lược
653 |aQuản trị
700 |aLê Quang Khôi
700 |aNguyễn Văn Dung
852|aTTTV|bKho Tham khảo|j(1): 301004991
8561 |uhttp://thuvien.dhcd.edu.vn/KIPOSDATA0/KIPOSSysWebFiles/Images/noimage/no-imageThumbImage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 301004991 Kho Tham khảo 331.8 D182 Sách giáo trình 1