DDC 331.8
Tác giả CN Lưu Văn Nghiêm
Nhan đề Tổ chức sự kiện : Sách chuyên khảo / Lưu Văn Nghiêm, Dương Hoài Bắc
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 2, có bổ sung và chỉnh sửa
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Kinh tế quốc dân, 2012
Mô tả vật lý 343tr. ; 19cm.
Thuật ngữ chủ đề ĐHCĐ
Từ khóa tự do Tổ chức sự kiện
Tác giả(bs) CN Dương Hoài Bắc
Địa chỉ TTTVKho Tham khảo(1): 301004992
00000000nam#a2200000ui#4500
0015890
002100
0045B92DF3A-2C1D-47B7-9EE1-7023CEFC7F8E
005202109161229
008081223s2012 vm| vie
0091 0
020 |c69000VNĐ
039|y20210916123130|ztambtm
041 |avie
044 |avm
082 |a331.8|bN5762
100 |aLưu Văn Nghiêm
245 |aTổ chức sự kiện : |bSách chuyên khảo / |cLưu Văn Nghiêm, Dương Hoài Bắc
250 |aTái bản lần thứ 2, có bổ sung và chỉnh sửa
260 |aHà Nội : |bĐại học Kinh tế quốc dân, |c2012
300 |a343tr. ; |c19cm.
650 |aĐHCĐ
653 |aTổ chức sự kiện
700 |aDương Hoài Bắc
852|aTTTV|bKho Tham khảo|j(1): 301004992
8561 |uhttp://thuvien.dhcd.edu.vn/KIPOSDATA0/KIPOSSysWebFiles/Images/noimage/no-imageThumbImage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 301004992 Kho Tham khảo 331.8 N5762 Sách giáo trình 1