• Luận văn
  • 658.3 T434
    Phát triển nguồn nhân lực tại bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thất - thành phố Hà Nội :
DDC 658.3
Tác giả CN Từ Đức Thiện
Nhan đề Phát triển nguồn nhân lực tại bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thất - thành phố Hà Nội : Luận văn ngành Quản trị nhân lực / Từ Đức Thiện; TS. Phạm Thị Liên hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2021
Mô tả vật lý 88tr. ; 30 cm.
Từ khóa tự do Quản trị nhân lực
Từ khóa tự do Luận văn
Tác giả(bs) CN Phạm Thị Liên
Địa chỉ TTTVKho Luận Văn(1): 304000729
00000000nam#a2200000ui#4500
0016013
002700
004B3862E00-BF29-4581-A0FC-E521A8BED7DD
005202201201507
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|y20220120150716|zgiangvh
041 |avie
044 |avm
082 |a658.3|bT434
100 |aTừ Đức Thiện
245 |aPhát triển nguồn nhân lực tại bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thất - thành phố Hà Nội : |bLuận văn ngành Quản trị nhân lực / |cTừ Đức Thiện; TS. Phạm Thị Liên hướng dẫn
260 |aHà Nội, |c2021
300 |a88tr. ; |c30 cm.
653 |aQuản trị nhân lực
653 |aLuận văn
700 |aPhạm Thị Liên
852|aTTTV|bKho Luận Văn|j(1): 304000729
8561 |uhttp://thuvien.dhcd.edu.vn/KIPOSDATA0/KIPOSSysWebFiles/Images/noimage/no-imageThumbImage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 304000729 Kho Luận Văn 658.3 T434 Luận văn 1