• Luận văn
  • 658.3 P574
    Tạo động lực lao động tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ nội thất Tân Hoàng Gia :
DDC 658.3
Tác giả CN Đinh Trung Phong
Nhan đề Tạo động lực lao động tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ nội thất Tân Hoàng Gia : Luận văn ngành Quản trị nhân lực / Đinh Trung Phong; TS. Phạm Thị Liên hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2021
Mô tả vật lý 97tr. ; 30 cm.
Từ khóa tự do Quản trị nhân lực
Từ khóa tự do Luận văn
Tác giả(bs) CN Phạm Thị Liên
Địa chỉ TTTVKho Luận Văn(1): 304000730
00000000nam#a2200000ui#4500
0016014
002700
0048E720D94-7CBD-48B7-9A55-923E0BA01E7F
005202201201510
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|y20220120151019|zgiangvh
041 |avie
044 |avm
082 |a658.3|bP574
100 |aĐinh Trung Phong
245 |aTạo động lực lao động tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ nội thất Tân Hoàng Gia : |bLuận văn ngành Quản trị nhân lực / |cĐinh Trung Phong; TS. Phạm Thị Liên hướng dẫn
260 |aHà Nội, |c2021
300 |a97tr. ; |c30 cm.
653 |aQuản trị nhân lực
653 |aLuận văn
700 |aPhạm Thị Liên
852|aTTTV|bKho Luận Văn|j(1): 304000730
8561 |uhttp://thuvien.dhcd.edu.vn/KIPOSDATA0/KIPOSSysWebFiles/Images/noimage/no-imageThumbImage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 304000730 Kho Luận Văn 658.3 P574 Luận văn 1