• Luận văn
  • 658 T7722
    Marketing hỗn hợp tại công ty cổ phần Eurowindow :
DDC 658
Tác giả CN Nguyễn Thị Kiều Trang
Nhan đề Marketing hỗn hợp tại công ty cổ phần Eurowindow : Luận văn ngành Quản trị kinh doanh / Nguyễn Thị Kiều Trang; PGS.TS. Dương Văn Sao hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2021
Mô tả vật lý 100tr. ; 30 cm.
Từ khóa tự do Quản trị kinh doanh
Từ khóa tự do Luận văn
Tác giả(bs) CN Dương Văn Sao
Địa chỉ TTTVKho Luận Văn(1): 304000733
00000000nam#a2200000ui#4500
0016017
002700
004719410EF-9573-43A4-B613-E9411320D30B
005202201201613
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|y20220120161325|zgiangvh
041 |avie
044 |avm
082 |a658|bT7722
100 |aNguyễn Thị Kiều Trang
245 |aMarketing hỗn hợp tại công ty cổ phần Eurowindow : |bLuận văn ngành Quản trị kinh doanh / |cNguyễn Thị Kiều Trang; PGS.TS. Dương Văn Sao hướng dẫn
260 |aHà Nội, |c2021
300 |a100tr. ; |c30 cm.
653 |aQuản trị kinh doanh
653 |aLuận văn
700 |aDương Văn Sao
852|aTTTV|bKho Luận Văn|j(1): 304000733
8561 |uhttp://thuvien.dhcd.edu.vn/KIPOSDATA0/KIPOSSysWebFiles/Images/noimage/no-imageThumbImage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 304000733 Kho Luận Văn 658 T7722 Luận văn 1