• Luận văn
  • 658 H957
    Sử dụng lao động tại công ty cổ phần Luxdecor Việt Nam :
DDC 658
Tác giả CN Lê Thị Hương
Nhan đề Sử dụng lao động tại công ty cổ phần Luxdecor Việt Nam : Luận văn ngành Quản trị kinh doanh / Lê Thị Hương; TS. Phạm Thị Liên hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2021
Mô tả vật lý 119tr. ; 30 cm.
Từ khóa tự do Quản trị kinh doanh
Từ khóa tự do Luận văn
Tác giả(bs) CN Phạm Thị Liên
Địa chỉ TTTVKho Luận Văn(1): 304000734
00000000nam#a2200000ui#4500
0016018
002700
004A15DB982-7C2C-480B-9F60-632AFFF93308
005202201201616
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|y20220120161615|zgiangvh
041 |avie
044 |avm
082 |a658|bH957
100 |aLê Thị Hương
245 |aSử dụng lao động tại công ty cổ phần Luxdecor Việt Nam : |bLuận văn ngành Quản trị kinh doanh / |cLê Thị Hương; TS. Phạm Thị Liên hướng dẫn
260 |aHà Nội, |c2021
300 |a119tr. ; |c30 cm.
653 |aQuản trị kinh doanh
653 |aLuận văn
700 |aPhạm Thị Liên
852|aTTTV|bKho Luận Văn|j(1): 304000734
8561 |uhttp://thuvien.dhcd.edu.vn/KIPOSDATA0/KIPOSSysWebFiles/Images/noimage/no-imageThumbImage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 304000734 Kho Luận Văn 658 H957 Luận văn 1