• Luận văn
  • 658.3 H957
    Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn tại công đoàn viện hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam :
DDC 658.3
Tác giả CN Trần Thị Mai Hương
Nhan đề Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn tại công đoàn viện hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam : Luận văn ngành Quản trị nhân lực / Trần Thị Mai Hương; TS. Nguyễn Đức Tĩnh hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2021
Mô tả vật lý 99tr. ; 30 cm.
Từ khóa tự do Quản trị nhân lực
Từ khóa tự do Luận văn
Tác giả(bs) CN Nguyễn Đức Tĩnh
Địa chỉ TTTVKho Luận Văn(1): 304000727
00000000nam#a2200000ui#4500
0016011
002700
004EF2EEA54-E76D-44B4-B574-F3F477F1F4C3
005202201201501
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|y20220120150104|zgiangvh
041 |avie
044 |avm
082 |a658.3|bH957
100 |aTrần Thị Mai Hương
245 |aNâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn tại công đoàn viện hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam : |bLuận văn ngành Quản trị nhân lực / |cTrần Thị Mai Hương; TS. Nguyễn Đức Tĩnh hướng dẫn
260 |aHà Nội, |c2021
300 |a99tr. ; |c30 cm.
653 |aQuản trị nhân lực
653 |aLuận văn
700 |aNguyễn Đức Tĩnh
852|aTTTV|bKho Luận Văn|j(1): 304000727
8561 |uhttp://thuvien.dhcd.edu.vn/KIPOSDATA0/KIPOSSysWebFiles/Images/noimage/no-imageThumbImage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 304000727 Kho Luận Văn 658.3 H957 Luận văn 1