• Luận văn
  • 658.3 T532
    Phát triển nguồn nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn khóa Huy Hoàng :
DDC 658.3
Tác giả CN Hoa Hồng Thu
Nhan đề Phát triển nguồn nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn khóa Huy Hoàng : Luận văn ngành Quản trị nhân lực / Hoa Hồng Thu; TS. Hà Văn Sỹ hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2021
Mô tả vật lý 90tr. ; 30 cm.
Từ khóa tự do Quản trị nhân lực
Từ khóa tự do Luận văn
Tác giả(bs) CN Hà Văn Sỹ
Địa chỉ TTTVKho Luận Văn(1): 304000728
00000000nam#a2200000ui#4500
0016012
002700
0040F09B014-6903-4D2A-881F-A2B091FCFADC
005202201201504
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|a20220120150411|bgiangvh|y20220120150357|zgiangvh
041 |avie
044 |avm
082 |a658.3|bT532
100 |aHoa Hồng Thu
245 |aPhát triển nguồn nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn khóa Huy Hoàng : |bLuận văn ngành Quản trị nhân lực / |cHoa Hồng Thu; TS. Hà Văn Sỹ hướng dẫn
260 |aHà Nội, |c2021
300 |a90tr. ; |c30 cm.
653 |aQuản trị nhân lực
653 |aLuận văn
700 |aHà Văn Sỹ
852|aTTTV|bKho Luận Văn|j(1): 304000728
8561 |uhttp://thuvien.dhcd.edu.vn/KIPOSDATA0/KIPOSSysWebFiles/Images/noimage/no-imageThumbImage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 304000728 Kho Luận Văn 658.3 T532 Luận văn 1