Ngày đăng bài: 21/04/2022 14:58
Lượt xem: 1916
CUỘC THI GIỚI THIỆU SÁCH TRỰC TUYẾN 2022

Thực hiện Quyết định số 329/QĐ- TTg ngày 15/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển Văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” và Quyết định số 515/QĐ- BVHTTDL ngày 10/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2022; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2022 với chủ đề “ Sách và Khát vọng cống hiến”. Đây là một hoạt động bổ ích, thiết thực dành cho nhiều lứa tuổi đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam biết đến văn hóa đọc sách, lan tỏa được niềm đam mê đọc sách trong cộng đồng.

Bên cạnh đó, để đáp ứng được tình hình dịch bệnh covid Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch đã đổi mới nội dung tham gia của thi, thí sinh tham dự Cuộc thi bằng hình thức xây dựng video giới thiệu sách và thí sinh có thể dự thi theo cá nhân hoặc theo nhóm, tập thể mà không giới hạn số lượng người tham gia xây dựng video dự thi.

Thời gian tổ chức cuộc thi bào gồm 2 vòng:

- Vòng sơ loại được chia thành 02 giai đoạn:

* Giai đoạn 1:

+ Thời gian nhận bài: từ 01/4 đến 15/5/2022

+ Thời gian bình chọn công khai: từ ngày 16/6 đến ngày 30/6/2022

* Giai đoạn 2:

+ Thời gian nhận bài: từ ngày 15/5/ 2022 đến ngày 31/7/2022

+ Thời gian bình chọn công khai: từ ngày 06/9 đến ngày 20/9/2022

Các bài thì có điểm cao nhất của vòng sơ loại sẽ được lựa chọn tham dự vòng chung kết.

- Vòng chung kết:

+ Tổ chức bình chọn công khai: từ ngày 30/9 đến ngày 10/10/2022.

+ Ban Tổ chức tổng hợp điểm bài thi từ điểm bình chọn của cộng đồng và điểm chấm của Ban giám khảo làm căn cứ để xếp giải thưởng. Lễ tổng kết và trao giải, dự kiến tổ chức vào tháng 11/2022 tại Hà Nội và kết hợp phát sóng trực tuyến.

Chi tiết thể lệ cuộc thi tại đây:

http://thuvien.dhcd.edu.vn/KIPOSDATA0/KIPOSSysWebFiles/files/The-le-Cuoc-thi-Gioi-thieu-sach-truc-tuyen-2022-1.pdf