Duyệt theo bộ sưu tập Sách giáo trình (Tất cả)
Giáo trình tâm lý học quản lý / TS. Lê Thị Thủy [29-01-2024]
Đầu mục:95 (Lượt lưu thông:4) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Giáo trình tâm lý học quản lý / TS. Lê Thị Thủy [29-01-2024]
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Giáo trình chính sách xã hội / TS. Lê Cao Thắng, PGS.TS Nguyễn Đức Hữu ( đồng chủ biên) [29-01-2024]
Đầu mục:95 (Lượt lưu thông:19) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Giáo trình chính sách xã hội / TS. Lê Cao Thắng, PGS.TS Nguyễn Đức Hữu ( đồng chủ biên) [29-01-2024]
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Giáo trình kế toán tài chính. PGS.TS Đinh Thị Mai, TS. Đoàn Thục Quyên ( chủ biên) Phần 1 / [08-01-2024]
Đầu mục:95 (Lượt lưu thông:17) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Giáo trình kế toán tài chính. PGS.TS Đinh Thị Mai, TS. Đoàn Thục Quyên ( chủ biên)Phần 1 / [08-01-2024]
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Giáo trình quản trị chuỗi cung ứng / PGS.TS Nguyễn Thành Hiếu [09-11-2023]
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Giáo trình quản trị dự án / Ths. Vũ Thùy Dương, Ths. Bùi Minh Lý [09-11-2023]
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Giáo trình quản trị dự án / PGS.TS Nguyễn Thu Thủy [09-11-2023]
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Giáo trình quản trị chuỗi cung ứng toàn cầu / PGS.TS Tạ Văn Lợi [09-11-2023]
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)