• Sách giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 341 G434
    Nhan đề: Giáo trình pháp luật cộng đồng Asean

DDC 341
Nhan đề Giáo trình pháp luật cộng đồng Asean
Lần xuất bản Tái bản lần thứ bảy
Thông tin xuất bản Hà Nội : Công an nhân dân, 2021
Mô tả vật lý 455tr. ; 21m.
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Asean
Từ khóa tự do Cộng đồng Asean
Từ khóa tự do Pháp luật
Địa chỉ TTTVKho Tham khảo(5): 301005568-70, 301005651-2
00000000nam#a2200000ui#4500
00112060
002100
0044A5ABC1C-D295-40CD-BE29-865FE0847022
005202304271424
008081223s2021 vm| vie
0091 0
020 |a9786047250455|c89000VNĐ
039|y20230427142411|zquynhdtn
041 |avie
044 |avm
082 |a341|bG434
245 |aGiáo trình pháp luật cộng đồng Asean
250 |aTái bản lần thứ bảy
260 |aHà Nội : |bCông an nhân dân, |c2021
300 |a455tr. ; |c21m.
653 |aGiáo trình
653 |aAsean
653 |aCộng đồng Asean
653 |aPháp luật
852|aTTTV|bKho Tham khảo|j(5): 301005568-70, 301005651-2
8561 |uhttp://thuvien.dhcd.edu.vn/KIPOSDATA0/KIPOSSysWebFiles/Images/noimage/no-imageThumbImage.jpg
890|b0|c0|d0|a5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 301005568 Kho Tham khảo 341 G434 Sách giáo trình 1
2 301005569 Kho Tham khảo 341 G434 Sách giáo trình 2
3 301005570 Kho Tham khảo 341 G434 Sách giáo trình 3
4 301005651 Kho Tham khảo 341 G434 Sách giáo trình 4
5 301005652 Kho Tham khảo 341 G434 Sách giáo trình 5