DDC 343
Nhan đề Giáo trình luật cạnh tranh
Thông tin xuất bản Hà Nội : Công an nhân dân, 2022
Mô tả vật lý 386tr. ; 21cm.
Từ khóa tự do Luật cạnh tranh
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Luật
Địa chỉ TTTVKho Tham khảo(3): 301005571-3
00000000nam#a2200000ui#4500
00112061
002100
004EE930D27-B19B-4A7A-A6A2-923257E9E5BD
005202304271428
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020 |a9786047250370|c76000VNĐ
039|y20230427142831|zquynhdtn
041 |avie
044 |avm
082 |a343|bG434
245 |aGiáo trình luật cạnh tranh
260 |aHà Nội : |bCông an nhân dân, |c2022
300 |a386tr. ; |c21cm.
653 |aLuật cạnh tranh
653 |aGiáo trình
653 |aLuật
852|aTTTV|bKho Tham khảo|j(3): 301005571-3
8561 |uhttp://thuvien.dhcd.edu.vn/KIPOSDATA0/KIPOSSysWebFiles/Images/noimage/no-imageThumbImage.jpg
890|b0|c0|d0|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 301005571 Kho Tham khảo 343 G434 Sách giáo trình 1
2 301005572 Kho Tham khảo 343 G434 Sách giáo trình 2
3 301005573 Kho Tham khảo 343 G434 Sách giáo trình 3