• Sách giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 344.01 G434
    Nhan đề: Giáo trình luật lao động.

DDC 344.01
Nhan đề Giáo trình luật lao động. T.1
Lần xuất bản Tái bản lần thứ hai
Thông tin xuất bản Hà Nội : Công an nhân dân, 2022
Mô tả vật lý 475tr. ; 22cm.
Từ khóa tự do Luật lao động
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Luật lao động Việt Nam
Địa chỉ TTTVKho Tham khảo(5): 301005574-8
00000000nam#a2200000ui#4500
00112062
002100
0046E2D15D0-8EA1-4F12-8CC6-005195E2C705
005202304271430
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020 |a9786047256884|c100000VNĐ
039|y20230427143036|zquynhdtn
041 |avie
044 |avm
082 |a344.01|bG434
245 |aGiáo trình luật lao động. |nT.1
250 |aTái bản lần thứ hai
260 |aHà Nội : |bCông an nhân dân, |c2022
300 |a475tr. ; |c22cm.
653 |aLuật lao động
653 |aGiáo trình
653 |aLuật lao động Việt Nam
852|aTTTV|bKho Tham khảo|j(5): 301005574-8
8561 |uhttp://thuvien.dhcd.edu.vn/KIPOSDATA0/KIPOSSysWebFiles/Images/noimage/no-imageThumbImage.jpg
890|b0|c0|d0|a5
Dòng Mã vạch Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 301005578 Kho Tham khảo 344.01 G434 Sách giáo trình 5
2 301005577 Kho Tham khảo 344.01 G434 Sách giáo trình 4
3 301005576 Kho Tham khảo 344.01 G434 Sách giáo trình 3
4 301005575 Kho Tham khảo 344.01 G434 Sách giáo trình 2
5 301005574 Kho Tham khảo 344.01 G434 Sách giáo trình 1