• Sách giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 340 G434
    Nhan đề: Giáo trình luật chứng khoán

DDC 340
Nhan đề Giáo trình luật chứng khoán
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 3 có sửa đổi, bổ sung
Thông tin xuất bản Hà Nội : Công an nhân dân, 2021
Mô tả vật lý 420tr. ; 22cm.
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Luật
Từ khóa tự do Luật chứng khoán
Địa chỉ TTTVKho Tham khảo(5): 301005579-83
00000000nam#a2200000ui#4500
00112063
002100
004BB6CF491-DDD0-4A5B-8466-E0D6CD57C3D0
005202304271435
008081223s2021 vm| vie
0091 0
020 |a9786047250349|c88000VNĐ
039|y20230427143525|zquynhdtn
041 |avie
044 |avm
082 |a340|bG434
245 |aGiáo trình luật chứng khoán
250 |aTái bản lần thứ 3 có sửa đổi, bổ sung
260 |aHà Nội : |bCông an nhân dân, |c2021
300 |a420tr. ; |c22cm.
653 |aGiáo trình
653 |aLuật
653 |aLuật chứng khoán
852|aTTTV|bKho Tham khảo|j(5): 301005579-83
8561 |uhttp://thuvien.dhcd.edu.vn/KIPOSDATA0/KIPOSSysWebFiles/Images/noimage/no-imageThumbImage.jpg
890|b0|c0|d0|a5
Dòng Mã vạch Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 301005583 Kho Tham khảo 340 G434 Sách giáo trình 5
2 301005582 Kho Tham khảo 340 G434 Sách giáo trình 4
3 301005581 Kho Tham khảo 340 G434 Sách giáo trình 3
4 301005580 Kho Tham khảo 340 G434 Sách giáo trình 2
5 301005579 Kho Tham khảo 340 G434 Sách giáo trình 1